เรียน ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

โปรดร่วมลงทะเบียนด่วน
เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ครั้งที่ 1)
Thailand Defense Industry and Technology Security Exhibition : TDIS2023
วันที่ 20-21/3/2566
เวลา 8.00-16.30 น.
ณ อาคาร ททบ.5 (สนามเป้า)
ชั้น G,2 และชั้น 3

(ท่านที่สะดวกโปรดเดินทางด้วยการคมนาคมสาธารณะ หรือแจ้งคนขับรถให้ส่งหน้างาน แล้วค่อยมารับภายหลัง
เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด! เพื่อช่วยลดปัญหาทางการจราจร โดยจะมี จนท.ทบ, จนท.ตร. ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย และการจราจรทั่วบริเวณ)💡

โดย จนท.จะทำการประสานงานพิจารณามอบบัตรจอดรถ และคูปองรับรองอาหารเครื่องดื่มของว่างฟรี!

การแต่งกาย: ชุดสูทสุภาพ เครื่องแบบราชการ รองเท้าหุ้มส้น เป็นทางการ

ส่งข้อมูลมายังอีเมลล์ indsa.info@gmail.com
Tel.097-174-9555
นางสาวณัฐณิชา รัตนะ
ฝ่ายอำนวยการ

ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนการจัดงาน และขอยินดีต้อนรับ

คลิกที่นี่ เพื่อ Download ตารางและ แบบฟอร์มตอบรับการจองบูธและร่วมงาน TDIS2023

ประกาศ สอป.

เรื่อง ขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว และการแถลงการณ์
พิธีการเปิด “งานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
(Thailand Defense Industry and Security Technology Exhibition 2023) – TDIS”

เรียน ทีมงานสื่อมวลชน สำนักข่าว นักข่าว ผู้จัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมวลชนสาธารณะทุกท่าน

สอป.ขอใช้โอกาสนี้ เรียนเชิญท่าน และผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว และการแถลงการณ์ พิธีการเปิด “งานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (Thailand Defense Industry and Security Technology Exhibition 2023) – TDIS” ณ ห้องจัดงาน ชั้น ๒ ณ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ (ททบ.๕ HD) เจ้าภาพจัดงานโดย สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) ร่วมสนับสนุนโดย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม (วท.กห.) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ (ททบ.๕ HD) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thaisubcon) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

โดยเจ้าภาพได้ทำการเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

(บริการอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง แก่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชน ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน)

ทั้งนี้ ในงานได้เปิดเวทีการเสวนาไฮไลท์งาน หัวข้อ “การสร้างโอกาสและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย สู่การเป็นผู้นำในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนใหญ่แห่งอาเซียนในกลุ่มสินค้าด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defense and Security) จากทั่วโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างยั่งยืน”

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. โดยได้เรียนเชิญ Guest Speaker และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกวงการ อาทิ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.: INDSA), นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thaisubcon), ผู้แทน BOI, EEC, ผู้บริหารสถาบันการเงิน, คุณเปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์ จากรายการ Perspective

พร้อมร่วมงานเสวนาในหัวข้ออื่นๆ ตามความประสงค์ ตลอดการจัดงาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำหน่วยงานความร่วมมือจากทุกวงการ พร้อมพบปะแขกเหรื่อระดับชั้นนำจากทั่วประเทศ อาทิ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ อธิบดี ท่านเจ้ากรม นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้แทนสถานทูต และประธานหอการค้านานาประเทศ ผู้บริหารสถาบันการเงิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย นักวิจัยระดับชาติ ผู้นำจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดการจัดงาน

โดยเจ้าภาพผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
#รวมใจรับใช้แผ่นดิน